Ovlivněte podobu
metropolitního plánu

Využijte možnosti této aplikace se s novým plánem seznámit a ke svému okolí formulovat připomínky k aktuální verzi do 30.3.2018. Ty budou k tomuto datu garanty shrnuty k vypořádání k MČ Praha 6. Dle nového harmonogramu by měl být 12.4. 2018 rozeslán vyhláškou a 16.4. 2018 pak zveřejněn na webu aktualizovaný návrh MPP pro "společné jednání". Samotné jednání s 30ti denní lhůtou má být zahájeno až 27.6.2018. Lůty tedy jdou nad zákonem předepsaný rámec. MČ proto souhlasila, že občané budou moci provést do 15.5.2018 i 2. kolo připomínek k rozeslanému návrhu MPP, který zde také zveřejníme . MČ P6 se zavázala obě kola připomínek vyhodnotit a následně uplatnit ve svém stanovisku, které zpracuje MČ Praha 6 v rámci "společného jednání". Ve "společném jednání" dají MČ a orgány státní správy stanoviska, které musí pořizovatel vypořádat. Jak naše radnice sebrané připomínky zapracuje do svého stanoviska, bude vidět na listu výstupy.

Abyste mohli podávat připomínky, prosíme zaregistrujte se.

Zapojte se do připomínkování, pomozte zapojit i vaše sousedy.

V případě dotazů kontaktujte koordinátora :
Martina Hůlová tel: 776 011 461
e-mail: metroplan@praha6.org