Komentáře lokality 517 - Sídliště Na Dědině

1. Metropolitní plán - lokalita
1a. Jak vnímáte prostor vaší lokality? Co je pro celou lokalitu nebo její část zásadní - co ji charakterizuje? (hlavních komentářů: 5)

Tomáš Adámek:

Sídliště na Dědině je klidná, poněkud odlehlá a uzavřená lokalita vklíněná mezi vilkovou zástavbu na východě, skladové areály na jihu a Divokou Šárku na severu. Přesto je dobře dostupná z centra a má dostatek základních služeb obyvatelům. Spojuje tak v sobě výhody bydlení ve městě s čistým životním prostředím venkova.

31. 1. 2018, 11:40
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-1a-0

Nikos Štěpánek:

Klidná lokalita na okraji Prahy s dobrou dopravní obslužností. Oblast v posledních desetiletích neprošla žádnými velkými změnami a většina obyvatel by byla ráda, kdyby tomu tak bylo i nadále.

31. 1. 2018, 17:34
Důležitost: Doplňující
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-1a-1

Tomáš Vít:

Sídliště na Dědině klidná obytná čtvrť na okraji Prahy, kde se potkávají vysoké paneláky s nízkou zástavbou rodinných a bytových domů. Na sídlišti je poměrně dost zeleně a hřišť.

26. 2. 2018, 22:06
Důležitost: Doplňující
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-1a-2

Tomáš Adámek:

Sídliště na Dědině je klidná, poněkud odlehlá a uzavřená lokalita vklíněná mezi vilkovou zástavbu na východě, skladové areály na jihu a Divokou Šárku na severu. Přesto je dobře dostupná z centra a má dostatek základních služeb obyvatelům. Na sídlišti je poměrně dost zeleně a hřišť. Spojuje tak v sobě výhody bydlení ve městě s čistým životním prostředím venkova.
Oblast v posledních desetiletích neprošla žádnými velkými změnami a většina obyvatel by byla ráda, kdyby tomu tak bylo i nadále.

22. 3. 2018, 12:47
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1a-SUM-0

Věra Jilemnická:

Kvalitu lokality tvoří blízkost Divoké Šárky. Každý den minimálně dvakrát denně se kocháme výhledem na její krásu při jízdě po Evropské.

15. 5. 2018, 20:57
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-1a-4

1b. Co ve vaší lokalitě považujete za kvalitní (hodnotné, hezké, líbí se) – ​máte k tomu vztah? (hlavních komentářů: 5)

Tomáš Adámek:

Občanské služby, jako je lékař, samoobsluha, pošta atp. Kvalitně zrekonstruovaná škola. Školka, centrální park se "skalkou" pro děti a dětskými hřišti. Dostupnost školy bez nutnosti přecházet rušnou ulici. Odhlučnění Evropské řadou garáží a zemním valem. Pouze nižší domy směrem k Divoké Šárce.

31. 1. 2018, 11:43
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-1b-0

Nikos Štěpánek:

V blízkosti lokality se nachází přírodní park Divoká Šárka, který je obyvateli oblasti hojně využíván. Na rozdíl od ostatních pražských sídlišť a čtvrtí je zde nadstandartní množství zeleně a dětských hřišť. V nedávné době došlo i k velké rekonstrukci obchodního centra Delta, čímž byla ještě zvýšena občanská vybavenost lokality, která je dostatečná.

31. 1. 2018, 17:37
Důležitost: Doplňující
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-1b-1

Tomáš Vít:

Nejhodnotnější na sídlišti je spousta zeleně, snadná dostupnost Divoké Šárky a dobrá občanská vybavenost - škola, školka a obchodní centrum ze zdravotním střediskem.

26. 2. 2018, 22:11
Důležitost: Doplňující
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-1b-2

Tomáš Adámek:

Pro stávající obyvatele dostatečné dimenzované občanské služby, jako je lékař, samoobsluha, pošta , školka atp. avšak bez rezerv pro případnou další výstavbu v okolí. Kvalitně zrekonstruovaná škola a OC Delta. Na rozdíl od ostatních pražských sídlišť a čtvrtí je zde nadstandardní množství zeleně a dětských hřišť a to hlavně v centrálním parku se "skalkou" pro děti a dětskými hřišti umožnující dostupnost školy bez nutnosti přecházet rušnou ulici. Tuto zeleň je třeba zachovat. Významným kladem je odhlučnění Evropské řadou garáží a zemním valem a naopak otevření prostoru směrem k Divoké Šárce. V blízkosti lokality se nachází přírodní park Divoká Šárka, který je obyvateli oblasti hojně využíván.

22. 3. 2018, 12:50
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1b-SUM-0

Věra Jilemnická:

Zachování Divoké Šárky včetně pruhu u Evropské je naprosto zásadní!

15. 5. 2018, 21:00
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-1b-4

1c. Co je ve vaší lokalitě podle vás problémové – nevzhledné nebo ​způsobuje problémy (doprava, zápach, bariéra v území atd.)? (hlavních komentářů: 5)

Tomáš Adámek:

Stále větší dopravní zatížení. Blízkost pražského okruhu s ne zcela dořešenými protihlukovými opatřeními. Zápach z továrny na psí granule v Rudné. Snahy z klidné lokality vytvořit obří rušnou obytnou zónu s tisícovkami lidí navíc, a to bez dořešené obslužnosti takového množství lid ve všech směrech.

31. 1. 2018, 11:44
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-1c-0

Nikos Štěpánek:

Za nevzhlednou by se dala označit budova staré tiskárny a přilehlý areál poblíž autobusové zastávky Vlastina. Není sice součástí lokality Sídliště na Dědině, ale je na ní vidět z velké části tohoto území.

V oblasti je citelný nedostatek parkovacích míst. Situaci by mohlo ještě zhoršit plánované prodloužení tramvajových kolejí. Většina obyvatel s ním nesouhlasí. Obávají se totiž nové výstavby v okolí, které bude po prodloužení kolejí následovat. Hovořilo se například o nových nákupních centrech, která by zvýšila dopravní zatížení oblasti a připravila by ji tak o její poklidnou atmosféru.

Je jasné, že současný areál nedalekých skladů v budoucnu ustoupí rezidenční zástavbě, čímž se rovněž zvýší dopravní zátěž v oblasti. Tato nová čtvrť by měla být koncepčně promyšlená. Při jejím plánování by se mělo například počítat s prodloužením tramvajové trati, která by mohla vést do této nové zástavby, místo aby končila v polích, kde následně vyrostu již zmiňovaná obchodní centra.

31. 1. 2018, 17:42
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-1c-1

Tomáš Vít:

Nejproblematičtější vidím parkování. Tím, že je sídliště na okraji Prahy a nikde v okolí nejsou záchytná parkoviště pro lidi dojíždějící ze Středočeského kraje za prací, suplují právě zdejší parkoviště chybějící záchytná parkoviště. Možným řešením by bylo vybudování velkého záchytného parkoviště u OC Šestka a prodloužení tramvajové tratě k němu.

Jako další problém vnímám neprostupnost obrovského vojenského a skladového areálu, který sousedí se sídlištěm na jihu. Pokud například chce člověk jít do obory Hvězda, musí ho zdlouhavě obcházet.

26. 2. 2018, 22:24
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-1c-2

Tomáš Adámek:

Vzhledem k nekoncepční výstavbě v celé Praze 6 se problémy s tím spojené projevují i v Sídlišti na Dědině.
1/ parkování - Tím, že je sídliště na okraji Prahy a nikde v okolí nejsou záchytná parkoviště pro lidi dojíždějící ze Středočeského kraje za prací, suplují právě zdejší parkoviště chybějící záchytná parkoviště plánované u OC Šestka. Modré zóny více v centru problém ještě prohloubily

2/ Stále větší dopravní zatížení. Blízkost pražského okruhu s ne zcela dořešenými protihlukovými opatřeními. Plánovaná tramvajová trať místo toho, aby v budoucnu obsluhovala oblasti s plánovanou výstavbou a záchytné parkoviště má být vedena přes stabilizované území sídliště s dopadem na parkovací místa pro stávající obyvatele. Lidé se také obávají hluku tramvají + bude muset být postaven parkovací dům.

3/ Snahy z klidné lokality vytvořit obří rušnou obytnou zónu s tisícovkami lidí navíc, a to bez dořešené obslužnosti takového množství lidí ve všech směrech. Lidé se obávají nové výstavby v okolí. Hovořilo se například o nových nákupních centrech, která by zvýšila dopravní zatížení oblasti a připravila by ji tak o její poklidnou atmosféru. Vzhledem k malému procentu plochy vyčleněnému pro občanskou vybavenost v rozvojových oblastech, se obáváme přetlaku poptávky na stávající občanskou vybavenost. Škola, školka, obchodní vybavenost, dopravní tepny - vše by bylo přetíženo. Nová čtvrť by měla být koncepčně promyšlená. Při jejím plánování by se mělo například počítat s prodloužením tramvajové trati, která by mohla vést do této nové zástavby, a pak do polí, kde následně vyrostou již zmiňovaná obchodní centra a doufejme i záchytné parkoviště.
Na druhé straně dobře promyšlená výstavba uvolní neprostupnou oblast skladového areálu, který sousedí se sídlištěm na jihu a odstraní nevzhlednou budovu staré tiskárny a přilehlý areál poblíž autobusové zastávky Vlastina.

22. 3. 2018, 13:15
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1c-SUM-0

Věra Jilemnická:

Parkování je tragické. Hluk z okruhu dunící. Konečnou tramvaje tu nechceme mimo jiné kvůli hluku/skřípání kol o koleje točny.

15. 5. 2018, 21:09
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-1c-4

1d. Jsou ve vaší lokalitě nějaké důležité charakteristické prvky, průhledy, dominanty, přírodní, stavební památky atd., které by bylo vhodné chránit a uchovat pro budoucnost? (hlavních komentářů: 4)

Tomáš Adámek:

Oceňuji blízkost Divoké Šárky, klidnou a malebnou Starou Liboc se svým kostelem a rybníkem. Výhled na Liboc přes rybník je prostě nádherný.
Výhled jak na lesy a romantické skály v Šárce, tak na nasvícenou budovu Hvězdy či Libockého kostela.

31. 1. 2018, 11:46
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-1d-0

Nikos Štěpánek:

Největší dominantou lokality je beze sporu přírodní park Divoká Šárka. Nedaleko se rovněž nachází obora Hvězda s budovou letohrádku, bývalá vesnice Liboc s kostelem, několik rybníků, nebo Bílá hora.

31. 1. 2018, 17:43
Důležitost: Doplňující
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-1d-1

Tomáš Adámek:

Oceňuji blízkost Divoké Šárky, klidnou a malebnou Starou Liboc se svým kostelem a rybníkem. Výhled na Liboc přes rybník je prostě nádherný.
Výhled jak na lesy a romantické skály v Šárce, tak na nasvícenou budovu Hvězdy či Libockého kostela.

22. 3. 2018, 13:17
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1d-SUM-0

Věra Jilemnická:

Pás zeleně Divoké Šárky u Evropské je potřeba zachovat!

15. 5. 2018, 21:12
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-1d-3

1e. Odpovídá podle vás vymezení lokality popsaným společným vlastnostem?  Co byste svými slovy doplnili, upravili korigovali? (hlavních komentářů: 2)

Tomáš Adámek:

Ano odpovídá. Výšky budov viz bod 2c

31. 1. 2018, 11:46
Důležitost: Doplňující
Číslo komentáře: L-517-1e-0

Tomáš Adámek:

Ano odpovídá. Výšky budov viz bod 2c

22. 3. 2018, 13:18
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1e-SUM-0

1f. Navrhli byste v závislosti na popsaných společných vlastnostech lokality jakoukoliv úpravu hranice lokality? (hlavních komentářů: 4)

Tomáš Adámek:

Ne hranice jsou určeny správně.

31. 1. 2018, 11:47
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-517-1f-0

Nikos Štěpánek:

Musím nesouhlasit s vymezením lokality, konkrétně s její severní hranicí. Pás za ulicí Evropská by měl být součástí karty 965 / Šárka.

31. 1. 2018, 17:47
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-1f-1

Tomáš Adámek:

Existuje názor, že pás podél Evropské by měl už patřit k Divoké Šárce. Logicky tam jistě patří. O tento pás je třeba pečovat jako o parkovou zeleň a to je možná důvodem, proč nepatří do čistě přírodního území Divoké Šárky.

22. 3. 2018, 13:22
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1f-SUM-0

Jan Rybář:

Chybná hranice lokality, oblasti zástavby patří k Šárce
Lokalita Nová Šárka je v MP vymezena chybně - zahrnuje i úzký pruh při severní straně Evropské, který však patří do oblasti Šárka a v rámcí ní by měl být i posuzován. Navrhovaná výšková zástavba by měla drastický dopad především na oblast přírodní rezervace Divoká Šárka, o níž ji dělí místy jen zhruba 150 metrů.
Vyjmutí této plochy z oblasti Šárka se jeví účelové a při posuzování je třeba zařadit ji zpět k Šárce, kam patří logikou území i svými dopady.

26. 3. 2018, 10:54
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1f-SUM-0-0
 
 

Věra Jilemnická:

Severní oblast za Evropskou je nesmyslně a účelově připojena k lokalitě 517 Sídliště Na Dědině, přestože jde naprosto jasně o lokalitu Divoké Šárky 965. Nutno učinit nápravu!

15. 5. 2018, 21:27
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-1f-3

2. Metropolitní plán - plochy
2a. Máte připomínky k vymezení stability ploch? Souhlasíte s vymezeným rozsahem?  Máte nějaký návrh k úpravě? (hlavních komentářů: 2)

Tomáš Adámek:

viz 2B

22. 3. 2018, 14:24
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-2a-SUM-0

Ruzyně-Divoká Šárka

Michal Mošnička:

Nesouhlasím s výstavbou v zeleném pásu podél Evropské, která by přerušila propojení Ruzyně - Divoká Šárka, ať už vizuálně, tak i fyzicky. V tomto místě se musí zachovat zeleň, jedná se přece o nádherný park, a čím hlouběji se bude do něj zasahovat (i když zatím okrajově), tím pro budoucnost tohoto parku hůře.

30. 3. 2018, 14:55
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-2a-1

2b. Máte připomínky k vymezení ploch struktur ? Souhlasíte s vymezením stavebních a nestavebních bloků a struktur krajiny ? Máte nějaký návrh k úpravě? (hlavních komentářů: 37)

Petr Voříšek 21.1.2018

Tomáš Adámek:

Zasílám připomínky k Metropolitnímu plánu:
* nesouhlasím se změnou určení území podél Evropské vpravo od stanice MHD Divoká Šárka směrem k letišti. Navrhovaná možnost zástavby, pokud by byla uskutečněna, by zásadně zhoršila životní podmínky v našem bydlišti, zejména by se zvýšila hlučnost a emise z dopravy, již tak vysoké. Území by mělo být ponecháno zeleni.
* obecně je v oblasti sídliště Dědina vysoká zátěž hlukem (Evropská, letiště) a emisemi (Evropská). Změny Metropolitního plánu v této oblasti by tedy neměly vést ke zvýšení hlukové a emisní zátěže, naopak by ji měly snížit.

7. 2. 2018, 15:31
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-0

Karel Mrázek 21.1.2018

Tomáš Adámek:

Vážený pane ing. Adámku

je to zhruba dva roky, co jsem se zúčastnil veřejné schůze v ZŠ Žukovského. Za účasti zástupců

MÚ Praha 6 se jednalo o prodloužení trasy tramvaje na sídliště Dědina. V čele těchto ,, emisarů" stála paní místostarostka Kolínská. Když se dozvěděla od drtivé většiny přítomných, že tramvaj nechceme a nepotřebujeme, zeptal jsem se jí, proč chce stavět tramvaj přes sídliště, zlikvidovat zcela novou vozovku v ul. Vlastina a dále zrušit parkovacích stání a proč za mnohem menší peníze nepostaví tramvaj podél Evropské. Její odpověď zněla, že by to měli obyvatelé ze spodní strany sídliště daleko. Na mou námitku, že ,, jejich trasa" bude stejně daleko pro druhou stranu neodpověděla. Potom mně začal okřikovat nějaký mladík z MÚ, tak jsem ho upozornil, aby se ke mně , jako ke svému zaměstnavateli choval slušně.

Proč vám to píšu. Jsem přesvědčen o tom, že již tehdy byly rozjety zákulisní jednání o zástavbě tohoto zeleného pásu. Z toho jasně plyne, že ty příšerné domy by zcela znehodnotily nejbližší životní prostředí. Nejen svým vhledem, ale hlavně tím, že zplodiny z tisíců aut, projíždějících denně po Evropské, by se tím pádem valily na Dědinu. Za ty nehorázné peníze, které by stály tyto domy by bylo možné postavit na Dlouhé míli parkoviště pro spoustu aut, která se na Dědinu ze všech stran a my, kteří tu bydlíme, nemáme kde zaparkovat.
Vážený, pokud by jste chtěl nějak s tímto problémem pomoci, jsem v důchodu a docela bojovně naladěný, což mi nikdy nedělalo potíže, s úctou Karel Mrázek

7. 2. 2018, 15:33
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-1

Gabriela Jirasová 6.2.2018

Tomáš Adámek:

Dobry den,
reaguji na vas dopis na zastavce autobusu Nova Sarka. Bydlim primo na Evropske,kousek pod touto zastavkou v rodinnem dome. Rozhodne nesouhlasim s planovanou vystavbou a ani ostatni 3 clenove rodiny. Staci,ze clovek bydli u silnice a jedine,co jeste zbyva,je krasny vyhled na Sarku. V ZADNEM PRIPADE NESOUHLASIME S VYSTAVBOU!!!!
Je od vas velmi mile,ze se touto problematikou zabyvate. Verim a doufam,ze se tento podnikatelsky zamer neuskutecni.

Hezky den

Jirasova Gabriela

7. 2. 2018, 15:34
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-517-2b-2

Pavel Hollmann 3.2.2018

Tomáš Adámek:

děkuji za zprávu i upozornění na to, co by měl obsahovat Metropolitní plán. Můj názor, ve stručnosti, je tento:

Realizace tohoto záměru, výstavba bytových a snad i komerčních objektů podél Evropské třídy, na šárecké straně, by byl dalším krokem
krokem devastace přírody v Praze, či spíše jejich zbytků. Bezpochyby by byl negativně narušen přirozený režim v Šáreckém údolí a zhoršeny životní podmínky obyvat v přilehlé lokalitě. I kdyby za tímto nápadem nebyla developerská lobby, je s podivem, že toto může někoho vážně napadnout. Svědčí to k naprosté bezohlednosti administrativy městak přírodě i životním podmínkám. Návrh je potřeba rozhodně odmítnout. Občaská platforma jmůže být to vhodnou.

S úctou

ing. Pavel Hollmann

7. 2. 2018, 15:36
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-3

Jana Kolomazníková 1.2.2018

Tomáš Adámek:

Dobrý den,
s možnou zástavbou tak, jak ji navrhuje metropolitní plán, nesouhlasím. Myslím si, že se pan architekt Koucký a jeho tým zřejmě zbláznili, pokud si představují Evropskou ulici jako bulvár výškových budov. Je to naprosto nesmyslný a zároveň velmi nebezpečný návrh. Děkuji za Vaše aktivity!
Jana Kolomazníková

7. 2. 2018, 15:37
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-517-2b-4

Jan Kolařík 31.1.2018

Tomáš Adámek:

děkuji Vám za informaci o možné výstavbě podle Metropolitního plánu, která mě přímo vyděsila. Likvidaci zelených ploch, nebo dokonce parků, v Praze považuji za naprosté zvěrstvo, na které doplatí především naši potomci. Velice ochotně se podepíši na protestní petice apod., s mou účinnou spoluprací však nepočítejte (jsem ročník 1937).

Prof. Jan Kolařík

7. 2. 2018, 15:38
Důležitost: Doplňující
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-5

Vladimír Šoral 31.1.2018

Tomáš Adámek:

bydlím na Dědině, v Šárce jsem jako běžec, chodec, plavec a příležitostně i brigádník, ročník 1955, téměř doma. O projektu uvažované výstavby jsem slyšel a nemohl uvěřit, vaše sdělení mne však uvedlo ze snu do reality. Tudíž: absolutně nesouhlasím s jakoukoliv výstavbou čehokoliv, co není krmelec či turistické informační cedule. A moje žena jakbysmet.

Děkuji za vaši aktivitu.

Pěkný den,

Vladimír Šoral

7. 2. 2018, 15:40
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-6

Milena Svobodová 30.1.2018

Tomáš Adámek:

Vážení

Dle návrhu územního plánu verze 3.3 jsou lokality Nová Šárka a Sídliště na Dědině navrhovány jako zastavitelné, a to včetně pravé strany Evropské (směrem do centra).

Jakožto obyvatel dané lokality musím vyjádřit nesouhlas s tímto plánem. Již nyní je provoz na Evropské nadměrný. Zástavba zde by provoz nepochybně ještě zvýšila, jakož i hlučnost a znečištění ovzduší. Došlo by k záboru půdy, na které jsou nyní pole či travní porosty, navíc v těsné blízkosti rezervace Šárka.

Rozvoj města dle mého názoru nepřinesou další zábory půdy na úkor zeleně.

--
doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.

7. 2. 2018, 15:41
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-7

Milan Suchý 22.1.2018

Tomáš Adámek:

Dobrý den,
podél ulice Drnovské preferuji maximálně dvoupatrové stavby s dostatečným množstvím automobilových stáních v podzemních garážích. Stavby musí být co nejblíže Drnovské ulici, aby nestínily rodinným domkům.
Jsem zásadně proti jakékoliv výstavbě podle Evropské ulice v místě zeleně.
Milan Suchý

7. 2. 2018, 15:42
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-517-2b-8

Pavel Třeboňák 26.1.2018

Tomáš Adámek:

v příloze Vám zasílám pár podnětů k plánované výstavbě v okolí ulice Evropská.

S pozdravem

Pavel Třeboňák

7. 2. 2018, 15:44
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-9

Marie Topinková 30.1.2018

Tomáš Adámek:

připojuji se k petici bojující proti věžovým domům na Nové Šárce .Domnívám se, že kancelářských budov má Praha dostatek, ale přírody ubývá a sportoviště také nepřibývají. Bydlím na Evropské ulici a provoz už nyní je díky letišti a pracovním příležitostem mimopražských obyvatel neúnosný.

Hodně úspěchů.

Marie Topinková

7. 2. 2018, 15:45
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-10

manželé Zámečníkovi 23.1.2018

Tomáš Adámek:

rozšiřování výstavby do cenných území dosud zelených ploch je nehorázným záměrem! Autoři plánu budou jistě argumentovat, že domy kolem Evropské jsou daleko od jádra Šárky atd. Ale vždyť je to důležitá nárazníková zóna mezi přírodním prostředím a silnicí plus sídlištěm. Chápu, že bydlet s výhledem na zelené údolí je lákavé, ale znamená to, že i ze zeleného údolí bude výhled na balkony a okna zástavba, čímž se vytratí největší současná přednost tohoto zeleného úžasného území významného nejen pro místní obyva tele.Považujeme i za šílené zastavění prostor, kde jsou nyní pole a sady výzkumného ústavu - je to jedna z nejúrodnějších půd v republice. Na podobné leží, žel, i naše sídliště. Půda nám mizí před očima, zastavují ji parkoviště, haly, obchody. I zde je tento záměr.Sídliště na Dědině kolem Evropské (domy staré 35 let) a kolem Dědinské byly jen 3. patrové, údajně kvůli letišti. Podobně je nízká i výstavba OC Šestka a budov kolem - že by tento argument již nebyl platný?

S díky a s pozdravy

Ing. Miroslav Zámečník a MUDr. Renata Zámečníková

7. 2. 2018, 15:47
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: L-517-2b-11

Lydia Jirasová 11.2.18

Tomáš Adámek:

dozvěděla jsem se o planovane výstavbě z letáku na autobusove zastávce Nova Sarka. Rozhodne nesouhlasíme s výstavbou. Bydlim přímo na Evropske a přišli bychom o jedny Hezký vyhled.

20. 2. 2018, 12:50
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-12

Jitka Hvězdová 13.2.2018

Tomáš Adámek:

Pokud jsem dobře pochopila, počítá metropolitní plán na úrovni sídliště Dědina s výstavbou od ulice Evropské směrem do Šárky.

S tím zásadně nesouhlasím. Bydlíme zde od roku 1989 a Šárka pro nás vždy byla oázou zeleně, na kterou se můžeme dívat již z okna. Naše děti zde vyrůstaly, hrály si v potocích Šárky, chodily na koupaliště, v zimě na běžky. Staraly jsme se o krmelec, který byl poblíž Evropské.

Myslím, že Praha takových lokalit mnoho nemá, a měla by je chránit, umožnit všem, kdo příjíždí do Prahy po tzv. vládní trase od letiště, aby tuto jedinečnou lokalitu viděli, řady paneláků jsou ve všech městech.

Zřejmě se nebude jednat o bytové domy, vzhledem k cenám bytů taková poptávka není. Kancelářských prostor k pronajmutí je na Evropské dostatek, i volných.

Doufám, že zodpovědné úřady podpoří zdravý rozum. Jinak budeme muset pozvat na pomoc šárecké divočáky!S pozdravem

Ing. Jitka Hvězdová

Vlastina 13, Praha 6

20. 2. 2018, 12:57
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-13

František Kroutil 13.2.2018

Tomáš Adámek:

Dost mne zarazi, co ti magori na magistratu hlavniho mesta vymysleji.........to je tak, kdyz nas ridi tlupa povalecu, kteri musi vykazovat nejakou cinnost, aby si sva korytka uhlidali!
Vede je neschopna cizinka nekde od Vihorlatu, ktera mesto videla drive jen kdyz jeji tatik potreboval koupit patrony na medvedy nebo pivo?
Vsechny tito Samozvanci jen Praze skodi, prichazeji na nove a nove hovadiny. Co takhle dat do kupy a obsadit ty spousty pomalu se rozpadajicich se cinzaku a palacu a zridit z centru Prahy opet obytne a obcanum priznive podminky k ziti..zde.....?
Pri mych pochuzkach po Praze sleduji, jak se domy vylidnuji a opravuji pro movite cizince (pata kolona?), kteri si ty prehnane ceny za podnajem mohou dovolit(vetsina z techto objektu zustava pak vetsinu roku prazdna!
Napr:cele Senovazni namesti, kde se podarilo nasim politikum znicit banku zeje prazdnotou (ptam se proc?)
V ulicich hlavniho mesta (Dlouha a okoli Staromestskeho namesti, Vaclavak a okoli) se po desate hodine potuluji bandy ozralych cizincu, kteri si delaji, co chteji (a policie ?nikde!)
Nam, kteri zde ziji na Evropske staci to, ze Evropska je jedna z nejhorsich silnic-otevrit okno se neda pro smog a jemny prach! alespon jsme mivali vyhled na Sarku!
I ten nam cizi Krnda chce vzit? spatne to jednou, pod jejim vedenim, s Prahou dopadne ( cas nejvissi ji odvolit!)

S pozdravem Do Boje Za Prahu a Evropskou
F. Kroutil

20. 2. 2018, 12:59
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: L-517-2b-14

Miroslav Kraus 21.2.2018

Tomáš Adámek:

plně sdílím Váš názor na nevhodnost této plánované zástavby. Bydlím v ulici Navigátorů a mohu Vám pomoci rozdat Váš leták v domech v této ulici i na sídlišti, případně v okolí pomáhat při organizaci petice proti zamýšlené zástavbě.

26. 2. 2018, 11:20
Důležitost: Doplňující
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-15

Marie a Jan Schwarzovi 22.2.2018

Tomáš Adámek:

chtěli bychom vyjádřit svůj nesouhlas s jakoukoliv stavbou podél Evropské ulice od Divoké Šárky až k Drnovské ulici.

Tento nápad musel vymyslet chorý mozek, který tu asi nikdy nebyl - postavit na kopci naproti třípatrovým domům desetipatrové?

Nechceme tu zničit kus krásné přírody a udělat z tohoto úseku tmavý tunel. Všichni obyvatelé sídliště Dědina I a Dědina II využívají krásnou Šárku k trávení volného času, jak v zimě, tak v létě, a jestli právě cizinci, kteří přijíždějí od letiště, něco obdivují, tak právě tu krásnou přírodu, kterou vidí cestou.

Nechceme nechat zničit kus chráněné oblasti, nechceme koukat do vysokých domů - bydlíme v ulici Navigátorů, a už je tady hluku dost, jak právě z Evropské ulice, tak i z letadel. Chceme aspoň dál koukat do zeleně a chodit dál naproti do Šárky!Stejný názor mají i ostatní obyvatelé našeho domu, žádáme proto, aby plán na zástavbu pásu zeleně podél Evropské ulice byl odstraněn z návrhu Metropolitního plánu.

26. 2. 2018, 12:21
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-16

Lucia a Roman Lysákovi 24.2.2018

Tomáš Adámek:

chceme se taky vyjádřit k metropolitnímu plánu a úmyslu zastavět pás Evropské ulice podél Divoké Šárky osmipodlažní (a víc) zástavbou.

S tímto záměrem rozhodně nesouhlasíme z několika důvodu:

Záměr vybudovat živou bulvární třídu v její těsné blízkosti Divoké Šárky bude mít bezprostřední negativní dopady na toto přísně chráněné nezastavitelné území, rovněž Divoká Šárka by přišla o svůj poklidný charakter. Existuje dopadová studie posuzující vliv výstavby na Divokou Šárku?
Oblast Ruzyně/Liboce podél Evropské ulice je historicky poklidná rezidenční zástavba, s pásem rodinných domů, nebo nízké panelové zástavby. Záměr živé bulvární třídy s 8-10 patrovou výškovou zástavbou na druhé straně Evropské ulice absolutně nezapadá do konceptu tohoto území. Důvod bydlení v této oblasti je naopak poklidný charakter v těsné blízkosti přírody, daleko od centra rušného velkoměsta. Nesouhlasíme se záměrem změnit charakter tohoto území bez souhlasu jejich obyvatel.
Zmíněná zástavba by znamenala vetší dopravní zátěž a hlavně taky výrazně vetší hlučnost. Hluk z Evropské ulice se bude od vysoké zástavby odrážet do sídliště na druhé straně ulice.
Změna horizontu. Současný výhled do krajiny by zatarasily výškové budovy.
Pokud je zástavba na druhé straně Evropské ulice nutná, umíme si přestavit nízkou rezidenční zástavbu (2 patrovou řadovou zástavbu) korespondující se zástavbou na druhé straně ulice.

26. 2. 2018, 12:27
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-2b-17

Lukáš Černý 13.2.2018

Tomáš Adámek:

reaguji na Váš plakát na stanici Nová Šárka. Na tuto lokalitu jsem se přestěhoval kvuli výhledu a přírodě okolo.
Pokud radnice postaví plánované desetipatrové domy, zkazí jedno z posledních hezkých přirodních míst v Praze.
Osobně jsem zásadně proti této výstavbě. Nemluvě o faktu že by stavby vypadali jako pěst na oko....

26. 2. 2018, 12:33
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-18

Zuzana Piskáčková 13.2.2018

Tomáš Adámek:

Vážení zastupitelé,

dovolte, abych se vyjádřila k metropolitnímu plánu - výstavba bytových domů u Divoké šárky.

V tomto případě budu velice stručná, protože zde není opravdu prostor na nějaké projednávání,a jednoznačná odpověď je NE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jakožto obyvatelka Prahy 6 mi to přijde naprosto absurdní stavět u přírodní rezervace,nehledě na to,že bych to měla před domem !!!

Copak chcete zastavět každičký zelený kousek ? Jen proto,aby si někdo namastil kapsu ? Není čas začít myslet třeba na lidi ? Na přírodu ? Ona je ta,která nám dává život !!! Osobně si myslím,že Praha 6 je už zastavěná až příliš.

Budu ráda,když se budete zabývat názory obyvatel.

S pozdravem

Piskáčková Zuzana

26. 2. 2018, 12:37
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-19

Anežka Hrabánková & Vojtěch Čeřovský 13.2.2018

Tomáš Adámek:

Vážený pane inženýre,
jako dlouholetí rezidenci Dědiny a Liboce reagujeme na Vaši výzvu a rádi bychom připojili i naše připomínky k plánované změně územního plánu. S výstavbou nových až desetipatrových domů v této lokalitě důrazně nesouhlasíme. Zejména nám vadí, že:
- pozemky, na kterých má nová zástavba vzniknout jsou vedeny katastrem nemovistostí jako orná půda. Tato výstavba tak podporuje prokračující trend ubývání zemědělské půdy v Praze i v celé ČR. Ne nadarmo je podíl zastavěných a jinak využívaných ploch jedním ze sledovaných údajů ČSÚ, protože je jedním z kritérií, jak hodnotit kvalitu životního prostředí. Přibývání zastavěných ploch na úkor zemědělské půdy je z tohoto hlediska hodnoceno negativně. Nemluvě o tom, že orné půda, oproti betonu, má retenční kapacitu a je schopná regulovat odtok vody z krajiny.
- Navíc ve vyspělých zemích je trend zcela opačný, totiž snaha dostat co nejvíce zelěně do města a ne její postupná likvidace.
- V této souvislosti se dále obáváme se, že zastavěním okraje této přírodní rezervace to neskončí a že toto současné nenápadné osekávání, jak ze strany Evropské, tak ze strany Tiché Šárky, v budoucnosti povede k další zástavbě v Šárce a bude tak narušena nenávratně tato jedinečná lokalita. Jako lokalita rekreace a odpočinku je již v současnosti ohrožena narůstající dopravou.
- Plánovaná výstavba se jistě nestane dostupným bydlení pro obyčejné obyvatele Prahy, ale vzhledem k dané lokalitě, blízkosti letiště a přírodní rezervace, lze předpokládat, že tyto nově vzniklé byty budou zkoupeny (cizinci) na investice, tak jak se to již na území Prahy 6 děje. Nepřispěje to tudíž k řešení zásadního problému české společnosti, jímž je nedostatek dostupného bydlení, ale spíš k jeho zhoršení.
- Ulice Evropská je hlavní příjezdová cesta z letiště pro všechny turisty do centra Prahy a jistě lepší první dojem zanechá pohled na hlavní město s přírodní kulisou, než pohled na hradbu vysokých domů.
- Také se obáváme výstavby protihlukové stěny, která u takto rušné silnice jako je Evropská u nového bydlení pravděpodobně vznikne, a že tato bariéra povede k odtržení celého komplexu a v důsledku zkomplukuje přístup do Divoké Šárky ze strany Sídliště na Dědině.
Závěrem děkujeme za snahu s plánovanou výstavbou něco udělat. Snad se najde dostatek lidí, kterým to není lhostejné a vše nakonec dobře dopadne.

S pozdravem
Ing. Vojtěch Čeřovský
Mgr. Anežka Hrabánková

26. 2. 2018, 12:49
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-20

doc. RNDr. Noemi Cerovska, CSc 14.2.2018

Tomáš Adámek:

jako dlouholety rezident se pripojuji k nazorum zaslaným mými detmi (Anezkou Hrabankovu a Vojtechem Cerovskym.

Dekuji, ze se snazite v teto veci neco podniknout.


doc. RNDr. Noemi Cerovska, CSc

26. 2. 2018, 13:00
Důležitost: Doplňující
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-21

Vavrečkovi

Marek Vavrečka:

Připadá nám naprosto scestné, že urbanisté preferují na Evropské paneláky před pohledem na přírodu. Urbanisté předpokládají, že postavením jedné řady vysokých domů se z Evropské stane živý bulvár!?! Myslíme si, že návštěvníci z ciziny by ocenili spíše pohled na les a louky než na domy, kterých mají doma plno. Myslíme si, že zahraniční návštěvník ví, kam přijíždí a není ho třeba přesvědčovat několika novými domy. Škoda, že nevede na letiště metro (v poslední části klidně povrchové), tyto diskuse by odpadly (a taky autobusy nacpané kufry).

4. 3. 2018, 10:58
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-22

Pavel Paseka 28/2/2018

Tomáš Adámek:

Rozhodne nesouhlasim s timto planem, ktery pocita s radou novych az desetipatrovych domu u Divoke Sarky. Oblast Divoke Sarky je z meho pohledu nedoktnutelna z pohledu dalsi zastavby, pokud chceme zachovat raz teto casti Prahy 6. Zastavba by mela negativni dopad na cistotu prostredi, zvyseni dopravy a zasah do tohoto posledniho kousku prirody v nasi oblasti.

Dejte mi prosim vedet, jak dale pokracuje vyvoj tohoto planu.

Dekuji,

Ing. Pavel Paseka

7. 3. 2018, 12:30
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-23

Marek Kráčmar 28.2.2018

Tomáš Adámek:

Dobry den,

dovolte mi nesouhlasit s plánem, který počítá s výstavbou nových domů u Divoké Šárky.
Tato oblast je z našeho pohledu „přírodně“ jedinečná a další zástavba v její těsné blízkosti je nevhodná.
Nová výstavba by s sebou současně přinesla řadu negativních dopadů týkajících se životního prostředí.

Dejte prosím vědět, jak se situace bude vyvíjet a jak je možno i nadále podporovat zachování přírody v okolí Divoké Šárky.

Děkuji

Mgr. Marek KRÁČMAR

7. 3. 2018, 12:35
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-24

Magdaléna Kráčmarová 28.2.2018

Tomáš Adámek:

píši vám email, abych vyjádřila svůj nesouhlas s novým metropolitním plánem, který se chystá v oblasti Divoké Šárky. Tato zástavba by měla negativní vliv na celkové okolí. Měli bychom udržovat, co nejvíce plochy zelené bez dalších obřích staveb.

Děkuji,

Ing. Magdalena Kráčmarová

7. 3. 2018, 12:40
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-25

Jiří Majer 28.2.2018

Tomáš Adámek:

dovoluji si touto cestou vyjádřit svůj nesouhlas s plánem na výstavbu nových domů u Divoké Šárky.

Mám za to, že daná lokalita je pro další zástavbu v jejím těsném sousedství nevhodná. Uvažovaná výstavba by představoval necitlivý zásah do přírodního prostředí a nutně by znamenala jeho degradaci...

Uvítal bych, pokud byste mne mohli časem vyrozumět o vývoji situace v této záležitosti.

Za tuto laskavost Vám předem děkuje
a zdraví Vás

Jiří Majer

7. 3. 2018, 12:50
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-26

Martin Klučar 28.2.2018

Tomáš Adámek:

Dobrý den,


rád bych vyjádřil důraznou námitku proti plánování další výstavby v oblasti Nová Šárka v těsném okolí lesoparku Divoká Šárka. Zatížení lesoparku leteckou dopravou, místní dopravou i okolní zástavbou neúnosně v posledních letech vzrostlo. Pokud si má lesopark udržet alespoň svůj stávající stav, je nutné začít s jeho stabilizací a především striktním zachováním současné rozlohy i okolních ploch, které s lesoparkem souvisí. Zásadní je pak zamezování dalších zásahů i v těsném okolí včetně výstavby, která narušuje rovnováhu tohoto ojedinělého prostoru. Do lesoparku by se naopak mělo investovat v rámci podpory zalesňování a úpravy skladby současné zeleně. Chátrání lesoparku je velmi viditelné a bylo by nenahraditelnou škodou nejen pro Prahu 6 přijít o tento unikátní přírodní prostor.

S pozdravem,

Martin Klučar

7. 3. 2018, 12:51
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-27

Jiří Rotter 28.2.2018

Tomáš Adámek:

S úděsem reaguji na tlak developerů, kteří chtějí 10 patrové věžáky podél Evropské a Drnovské.

S tímto zásadně nesouhlasím, i když je jasné, že zástavba bude v naší lokalitě nějak pokračovat. Navrhuji zapracovat omezení výšky na 4 patra (nikoliv 10) pro zmíněnou zástavbu. Prioritní by měla být hlavně revitalizace skladové a dosud odpudivé oblasti Ruzyně - Jiviny.

S pozdravem

Rotter Jiří Ing.

7. 3. 2018, 12:56
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-28

Ludvík Holíček 1.3.2018

Tomáš Adámek:

vyjadřuji ZÁSADNÍ NESOUHLAS
a to jak ke stavbě výškových mnoha podlažních domů v oblasti Šárky, jednak k zavedení TRAMVAJÍ na Dědinu.

Pokud jde o ty VYSOKÉ DOMY v Šárce, tak jejich vystavěním by došlo ke zničení další zeleně v Praze.

To by také někdo mohl přijít s nápadem, že dojde k pokácení všech stromů v e Stromovce a na tak získaném volném prostoru že se postaví domy.

My bychom se měli snažit ze všech sil zachovat v Praze veškerou zeleň, kterou Praha má a navíc se snažit jí ještě nějakou zeleň přidat.
Celá oblast Šárky je klidnou zónou ve velkoměstě, kam lidé chodí na procházky a koupat se ve vodní nádrži Džbán.

Opravdu nemám informace o tom, že nějaké jiné světové hlavní město by se mohlo pochlubit tím, že nedaleko od magistrály, vedoucí z letiště do centra Prahy, je překrásná OÁZA KLIDU A MÍRU, kam lidé mohou zajít do přírody na procházky, na kole anebo se opalovat a koupat.

Stavba jakýchkoliv domů by tuto oázu klidu a m íru nepochybně značně narušila.

Nenechme si zničit tu krásnou přírodu, kterou ve velkoměstě máme. Vždyť všichni potřebujeme RELAXOVAT a REKREOVAT se.

Pokud jde o zavedení TRAMVAJÍ na Dědinu, tak by nepochybně došlo ke zrušení autobusov ých linek, protože tramvaje jsou ekologičtější, ale také pomalejší, protože zastavují po takových cca 300 metrech a většinou těsně předtím, než se rozjedou, tak zazvoní, takže by rušili lidi spící v domech.

S pozdravem

Ing. Ludvík Holíček

7. 3. 2018, 13:06
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-29

JUDr. Jiří Soukup 8.3.18

Tomáš Adámek:

oceňuji Vaši iniciativu, kterou podporuji. Samozřejmě jsem proti výstavbě patrových domů na hranici chráněné oblasti a Evropskou ulicí. Důvody jsou zřejmé - likvidace zeleně, předimenzovanost projektu, další zatížení životního prostředí v okolní zástavbě, nárůst hlučnosti v dotčené lokalitě, nárůst dopravy na hlavní výpadovce na letiště/Slaný/Chomutov atd.

Zdraví J. Soukup,

9. 3. 2018, 10:38
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-30

František Skácel 26.2.2018

Tomáš Adámek:

Dobrý den,

prostudoval jsem si navrhovaný plán zástavby

v okolí Evropské třídy v sousedství Divoké Šárky

a rád bych vyjádřil svůj nesouhlas s uvedeným záměrem.

Poškozuje přírodní prostředí této významné rezervace

a bude mít velmi nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší

v současně obydleném území sídliště Dědina.

Rád se připojím k případné petici proti uvedenému záměru.

S pozdravem

Doc. Ing. František Skácel, CSc.

13. 3. 2018, 16:10
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-31

Transformační plocha v Šárce

Daniel Türk:

Zásadně nesouhlasím s vymezením plochy 411/517/2246 a 411/124/2281 jako transformační. Plocha by měla být vyjmuta z lokality 124 Nová Šárka a přiřazena k lokalitě 965 Šárka kam logicky patří, případně změněna na nezastavitelnou plochu.

18. 3. 2018, 13:08
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-32

Tomáš Adámek:

1/ Všichni komentující zásadně a nekompromisně nesouhlasí s výstavbou podél Evropské! (411/517/2246 a 411/124/2281) Nechápou jak vůbec mohlo někoho něco takového napadnout a někteří z nich jsou odhodláni proti výstavbě v tomto území bojovat.
* Záměr vybudovat živou bulvární třídu v její těsné blízkosti Divoké Šárky bude mít bezprostřední negativní dopady na toto přísně chráněné nezastavitelné území, rovněž Divoká Šárka by přišla o svůj poklidný charakter. Došlo by k záboru půdy, na které jsou nyní pole či travní porosty, navíc v těsné blízkosti rezervace Šárka.
* Oblast Ruzyně/Liboce podél Evropské ulice je historicky poklidná rezidenční zástavba, s pásem rodinných domů, nebo nízké panelové zástavby. Záměr živé bulvární třídy s 8-10 patrovou výškovou zástavbou na druhé straně Evropské ulice absolutně nezapadá do konceptu tohoto území. Důvod bydlení v této oblasti je naopak poklidný charakter v těsné blízkosti přírody, daleko od centra rušného velkoměsta. Nesouhlasíme se záměrem změnit charakter tohoto území bez souhlasu jejich obyvatel.
* Zmíněná zástavba by znamenala vetší dopravní zátěž a hlavně taky výrazně vetší hlučnost. Hluk z Evropské ulice se bude od vysoké zástavby odrážet do sídliště na druhé straně ulice.
* Změna horizontu. Současný výhled do krajiny by zatarasily výškové budovy.

2/ Rozvojové území u ulice Drnovská je třeba omezit výškově na max4 NP
3/ Plochu zeleně protihlukových zemních valů podél Evropské je třeba definovat jako zeleň a ne území určené k výstavbě.
4/ Ohrazený prostor školy by měl být označen jinak než bíle - plocha k výstavbě. Jedná se přece o hřiště atp.

22. 3. 2018, 13:38
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-2b-SUM-0

Lucie Hájková:

Další zástavba ploch ve městě je logická, ale vždy znamená změnu, je tedy také zatěžující. Pokud má dojít k narušení území Šárky, je to nerozumné, logika už neplatí. Co se týká území Dědiny, plochy občanské vybavenosti - hlavně školy a školky jsou nezbytné. Asi není třeba mnoho obchodů, ale kam s dětmi? Pro zdravé město potřebujeme, aby měly děti kde být v přírodě a kam chodit do pěkné školy, kde bude prostor, ne stísněné podmínky. 5% občanské vybavenosti na novém sídlišti, které má být obrovské na toto nestačí. Prosím i developery - zvažte své plány dobře.

28. 3. 2018, 16:06
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-34

Nesouhas s projektem zástavby podél Evropské vpravo od stanice MHD Divoká Šárka směrem k letišti

Šárka Hájková:

Vážení,
zásadně nesouhlasíme s výše zmíněným projektem a to z těchto důvodů:
1) Zhoršení životního prostředí a podmínek pro žití občanů Prahy 6 žijích v okolí Evropské ulice (např. čistota vzduchu, hlučnost, prašnost, atd.)
2) Naprosté zničení "genius loci" této lokality, na kterou má blízkost Šáreckého údolí zásadní vliv.
3) Zničení panoramatu ze strany Evropské ulice i z jiných stran (např. z Bohnic) - jen málokteré město se může pochlubit tak krásnou přírodní scenérií, je to úžasná vstupní brána do Čech nejen pro turisty přijíždějící z letiště. Měli bychom na to být náležitě hrdi a ne to zničit.
4) Díky většímu zastavění (a tedy i zalidnění) v tak těsné blízkosti Divoké Šárky by mohla být ohrožena Divoká Šárka sama o sobě. Větší návštěvnost - hlučnost, nepořádek, narušení klidu přírody.
5) Těch pár kousků přírody, které ještě v Praze zbývají, by měly sloužit k relaxaci a oddechu lidí, nikoliv ke zbohatnutí dveloperů.
S pozdravem,
Hájkovi

31. 3. 2018, 19:26
Důležitost: Důležité
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-35

Výstavba Evropská

Tomáš Prouza:

Zásadně nesouhlasím s navrženou výstavbou severně od Evropské. Nikdo nedal politikům, ani pracovníkům IPR mandát takto arogantně a nesmyslně zasahovat do kvality životního prostředí a cenného výrazu území. Privatizace kvalit tohoto území pro několik stovek bytů - na úkor kvalit celoměstského i místního významu, je nepřijatelná. Projeďte se za pěkného dne autobusem z letiště na Veleslavín a sledujte obdivné pohledy návštěvníků Prahy při pohledu na Šárku! Která světová metropole tohle má? To si skutečně někdo myslí, že věžové bytové domy budou lepší? To je velký omyl, bezuzdná sebestřednost, pýcha a neurvalost. NE! NE! NE!

31. 3. 2018, 20:11
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2b-36

2c. Máte připomínky k navržené výškové regulaci? Upozorněte na místa předělů a nejasnosti ve čtení výšek vzhledem k použitému rastru 100x100m? (hlavních komentářů: 5)

Výška nové zástavby podél Evropské ulice

Nikos Štěpánek:

Nesouhlasím s navrhovanou výškou možné zástavby v pásu podél ulice Evropská na severní hranici lokality. Jsem proti zcela jakékoliv výstavbě v tomto pásu, který je v těsné blízkosti Divoké Šárky. Pokud nebude jiná možnost, tak by měla být maximální výška budov oproti současným návrhům podstatně nižší (nejméně o polovinu).

31. 1. 2018, 18:29
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2c-0

Výšková regulace 21NP na místě současných 13NP

Daniel Türk:

Výšková regulace 21NP na místě současných 13NP domů je nesmyslná, měla by se změnit změnit na 12NP a současné 13NP posuzovat v rámci § 27 PSP jako lokální dominanty. Případně přidat další rozmezí podlažnosti v Metropolitním plánu. Lokalita je hodnocena jako stabilizovaná a 60% zvýšení podlažnosti s tímto zásadně nekoresponduje.

18. 3. 2018, 13:54
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-2c-1

Výšky nekorespondují s dnešním regulativem

Tomáš Adámek:

Rastr 100x100m je příliš velký. Umožňuje "rozlézání" výškové výstavby i v lokalitách, kde je nyní počet pater menší.
8-10 pater v rozvojové oblasti 411/125/2245 u ulice Drnovská je nepřijatelných. Zde by měla být zachována hladina 2 pater jako je tomu v okolí - maximálně však 4NP jak je tomu ve stávajícím předpisu.

22. 3. 2018, 13:44
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: L-517-2c-2

Tomáš Adámek:

* Rastr 100x100m je příliš velký. Umožňuje "rozlézání" výškové výstavby i v lokalitách, kde je nyní počet pater menší.
* 8-10 pater v rozvojové oblasti 411/125/2245 u ulice Drnovská je nepřijatelných. Zde by měla být zachována hladina 2 pater jako je tomu v okolí - maximálně však 4NP jak je tomu ve stávajícím předpisu. Navíc barva číslic regulace výšek neodpovídá skutečnosti. Osmipatrová výstavba v Drnovské ulici nebyla nikdy uvažována. Není tedy možné používat černé číslice.
* Výstavba v pásu podél Evropské. Je nepřijatelná. Toto rozvojové území žádáme zrušit!
* Dělení výstavby v kategorii 12 až 21 pater je matoucí. Možnost výstavby až 21 poschoďových domů v místě, kde je nyní poschodí 13 je hloupost.

22. 3. 2018, 13:47
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 517-2c-SUM-0

Jan Rybář:

Rád bych ještě zdůraznil nepřijatelné "přeskakování" rastru s číslem 8 na jižní stranu ulice Evropská. Děje se tak na několika místech, viz příloha, jde zejména o ulici Navigátorů a také části listu Nová Šárka. Tyto přesahy je třeba potlačit, neboť v případě schválené plánu mohou způsobit zneužití.

26. 3. 2018, 11:01
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-2c-SUM-0-0
 
 

Věra Jilemnická:

Výška plánované zástavby nemůže být v žádném případě takto vysoká. Ostatně, tato oblast by měla zůstat nezastavěna.

15. 5. 2018, 21:44
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-2c-4

3. Metropolitní plán - Rozvoj lokality
3a. Máte připomínky k popisu cílového charakteru lokality? Je v obecném popisu něco, s čím nesouhlasíte nebo vám v něm něco důležitého schází? Je srozumitelný? (hlavních komentářů: 6)

Obecná poznámka

Pavel Charvát:

Bydlím na hranici Ořechovky a Dejvic. Jako obyvatel Prahy 6 konstatuji následující:
- Priority plánu jsou auta a prostavěné miliardy bez ohledu na občany.
- Významnou část VPS může za veřejně prospěšné označit jen někdo, kdo v Praze 6 nikdy nebyl.
- Vedení Prahy tvrdošíjně věří, že další a další dopravní stavby vyřeší kritickou dopravní situaci Prahy vytvářenou další a další bytovou a komerční výstavbou v Praze.
- Plán vůbec nereflektuje zhoršující se životní prostředí, nepodporuje chodce a cyklisty, investice do MHD znehodnocuje paralelními investicemi do automobilové dopravy.
- Praha postrádá vizi.

15. 3. 2018, 07:16
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-3a-0

Evropská

Tomáš Adámek:

Cílem nesmí být další rozvoj Evropské v této své části jako metropolitní třídy. Metropole začíná až více v centru. Sídliště na Dědině je okrajovou částí města tedy místem, kde město přechází do volné krajiny. Dělení sídliště na 3 zóny tedy výškovou, parkovou a nízkou zástavbu odpovídá skutečnosti.

22. 3. 2018, 14:28
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: L-517-3a-1

Tomáš Adámek:

Cílem nesmí být další rozvoj Evropské v této své části jako metropolitní třídy. Metropole začíná až více v centru. Sídliště na Dědině je okrajovou částí města tedy místem, kde město přechází do volné krajiny. Dělení sídliště na 3 zóny tedy výškovou, parkovou a nízkou zástavbu odpovídá skutečnosti.
Nevím co si mám představit pod větou: "Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné.....lokality se strukturou modernistickou" když se jedná o území stabilizované. Pod slovem stabilizovaný si představuji něco, co už je hotové a nějakou dobu funkční ke spokojenosti dotčených osob.

22. 3. 2018, 14:31
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-3a-SUM-0

Věra Jilemnická:

Rozhodně nerozvíjet Evropskou. To je proti zdravému rozumu, přírodě, moudrosti předků, proti zájmu občanů, jdoucí proti prospěšnosti naší Matičky Prahy. .. Finanční sobecké zájmy přeci nemohou být rozhodující!

15. 5. 2018, 21:52
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-3a-3

Věra Jilemnická:

Rozhodně nerozvíjet Evropskou. To je proti zdravému rozumu, přírodě, moudrosti předků, proti zájmu občanů, jdoucí proti prospěšnosti naší Matičky Prahy. .. Finanční sobecké zájmy přeci nemohou být rozhodující!

15. 5. 2018, 21:52
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-3a-4

Tomáš Adámek:

Cílem nesmí být další rozvoj Evropské v této své části jako metropolitní třídy. Metropole začíná až více v centru. Sídliště na Dědině je okrajovou částí města tedy místem, kde město přechází do volné krajiny. Dělení sídliště na 3 zóny tedy výškovou, parkovou a nízkou zástavbu odpovídá skutečnosti.
Nevím co si mám představit pod větou: "Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné.....lokality se strukturou modernistickou" když se jedná o území stabilizované. Pod slovem stabilizovaný si představuji něco, co už je hotové a nějakou dobu funkční ke spokojenosti dotčených osob.

24. 5. 2018, 18:55
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-3a-SUM-1

3b. Máte připomínky k popsanému potenciálu území? K obecným i individuálním regulativům? Máte připomínky ke stanovení indexu využití lokality? Tedy zejména k míře, o kterou se může v místě zvyšovat plocha zástavby? (hlavních komentářů: 7)

Námitka proti zastavění transformační plochy 411/517/2246

Tomáš Vít:

Transformační plocha 411/517/2246 přiléhající ze severu k ulici Evropská je v metropolitním plánu určená k zástavbě obytnou zástavbou. S touto zástavbou zásadně nesouhlasím, protože postrádá smysl. Evropská ulice je zatížena hustou dopravou generující spoustu hluku a emisí, kterými bude potenciálně zatížena plánovaná bytová zástavba. Tím, že je ulice situována jižně od plánované zástavby, bude tento problém umocněn nutností orientace oken na jižní stranu do silnice kvůli proslunění. Alternativně to povede k nutnosti stavby protihlukových stěn, které budou ještě více degradovat stávající uliční prostor a sníží prostupnost území. Jako poslední důvod proti této zástavbě hovoří skutečnost, že v místě plánované zástavby je nyní zeleň (vzrostlé stromy a keře) a zemědělská půda. Z výše uvedených důvodů žádám o vyjmutí transformační plochy 411/517/2246 ze zastavitelného území a ponechání jí bez zástavby se stávajícím využitím.

26. 2. 2018, 21:43
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-3b-0

45% nárůst Indexu využití!

Daniel Türk:

Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav ve stabilizované lokalitě! Nárůst indexu je zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/517/2246 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v rastrech s 21NP (správně by max. výšky měli být 12NP místo 21NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,73.

18. 3. 2018, 14:01
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-3b-1

Chybí definice

Tomáš Adámek:

* plochu 411/517/2246 a 411/124/2281 převést z kategorie obytná do kategorie Metropolitní park, když má být Evropská Metropolitní třídou.
* Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav (0,73) ve stabilizované lokalitě! Nárůst indexu je zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/517/2246 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v rastrech s 21NP (správně by max. výšky měli být 12NP místo 21NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,73.

22. 3. 2018, 14:47
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: L-517-3b-2

Tomáš Adámek:

* plochu 411/517/2246 a 411/124/2281 převést z kategorie obytná do kategorie Metropolitní park, když má být Evropská Metropolitní třídou.
* Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav (0,73) ve stabilizované lokalitě! Nárůst indexu je zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/517/2246 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v rastrech s 21NP (správně by max. výšky měli být 12NP místo 21NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,73.

22. 3. 2018, 14:48
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-3b-SUM-0

Věra Jilemnická:

Žádám o vyjmutí transformační plochy 411/517/2246 ze zastavitelného území a ponechání jí bez zástavby se stávajícím využitím.

15. 5. 2018, 21:55
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-3b-4

Věra Jilemnická:

Žádám o vyjmutí transformační plochy 411/517/2246 ze zastavitelného území a ponechání jí bez zástavby se stávajícím využitím.

15. 5. 2018, 21:56
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-3b-5

Tomáš Adámek:

* plochu 411/517/2246 a 411/124/2281 převést z kategorie obytná do kategorie Metropolitní park, když má být Evropská Metropolitní třídou.
* Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav (0,73) ve stabilizované lokalitě! Nárůst indexu je zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/517/2246 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v rastrech s 21NP (správně by max. výšky měli být 12NP místo 21NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,73.

24. 5. 2018, 18:55
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-3b-SUM-1

3c. Domníváte se, že je pomocí vlastností lokality a ploch území dostatečně přesně a podrobně popsáno? Doporučili byste pro lokalitu nebo její některé plochy zpracovat podrobnější regulaci?
3d. Máte jakékoliv další připomínky k čitelnosti, pochopitelnosti, využitelnosti, zpracování nebo úplnosti předloženého metropolitního plánu?
4. Metropolitní plán - infrastruktury
4a. Máte jakékoliv připomínky ke krajinné infrastruktuře? K vymezení prostorů, ochranných pásem a podobně? (hlavních komentářů: 1)

Tomáš Adámek:

Necítím se odborně dostatečně vzdělán, abych mohl připomínkovat tento bod.

25. 5. 2018, 10:12
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-4a-0

4b. Máte jakékoliv připomínky k dopravní infrastruktuře? K vymezeným prostorám, kapacitám, typům komunikací a rozvoji různých druhů dopravy? (hlavních komentářů: 7)

Generel bezmotorové dopravy

Pavel Charvát:

Podle mne musí být Generel součástí Metropolitního plánu. Jinak plán cyklisty a chodce prakticky ignoruje. Protože Generel není členěn podle lokalit, nedá se podle lokalit připomínkovat. Svůj detailní komentář ke Generelu jsem proto vložil do "Libovolné další lokality ...." úplně na konci seznamu lokalit do bodu 4b-Dopravní infrastruktura.

Ke Generelu mám z hlediska lokality tyto připomínky:
Ideální by bylo najít a vyznačit vhodnou trasu od Libockého rybníka přes Novou Šárku a Dědinu do ulice Pilotů a dál na severozápad.
Dále je podle mne třeba udržet a rozvíjet hojně využívanou ale neznačenou cyklostezku z ulice Pilotů přes Drnovskou (proti Dědinské), přes most nad okruhem a dál po východní straně areálu letiště s napojením na Ruzyni (kolem nádrže Jiviny) a na Hostivice (podél jižního plotu letiště).

20. 3. 2018, 19:28
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-4b-0

Tomáš Adámek:

Generel bezmotorové dopravy není součástí Metropolitního plánu. Plán cyklisty a chodce prakticky ignoruje. Protože Generel není členěn podle lokalit, nedá se podle lokalit připomínkovat. Svůj detailní komentář ke Generelu jsem proto vložil do "Libovolné další lokality ...." úplně na konci seznamu lokalit do bodu 4b-Dopravní infrastruktura.

22. 3. 2018, 14:51
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-4b-SUM-0

Petr Toman:

Nemohu Váš komentář bohužel najít.

Bylo by též vhodné do MPP zapracovat návrh z generelu nazvaný "přímé propojení sídliště Dědina a Divoké Šárky".

31. 3. 2018, 22:21
Důležitost: Doplňující
Číslo komentáře: 517-4b-SUM-0-0
 
 

Ne tramvaji směr letiště

Pavel Charvát:

Pokud jde o rychlost, je tramvaj statisticky nejpomalejší ze všech možných variant (vlak, metro, autobus, tramvaj). To znamená, že pokud existuje paralelní spojení, tramvaj bude nejméně vytížená a tedy zbytečná. A my plánujeme vlak, autobusy a taxíky zůstanou také. Neplatí ani ekologické hledisko. Protože plánujeme na 15-20 let dopředu, dá se předpokládat, že autobusy v době dokončení tramvaje budou stejně ekologické. Už teď se přezbrojuje na zemní plyn nebo elektrobusy. Takže nejhorší dopad na životní prostředí a na náklady bude mít vlastní výstavba tramvajové tratě, která zatíží obyvatele Prahy 6 v okolních lokalitách. A nakonec tramvaj jede v podstatě do území nikoho a podle plánu neobsluhuje letiště. Takže maximálně doprava do Šestky? Umím si v budoucnu představit dopravní obslužnost Dědiny, Nové Ruzyně a Nové Šárky ekologickými autobusy, které využijí stávající infrastruktury s tím, že současně bude postupně omezován vjezd do Prahy automobily nerezidentů.

26. 3. 2018, 17:24
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-4b-2

Rostoucí znečištění

Pavel Charvát:

V záplavě dopravních staveb na západním a severozápadním okraji Prahy 6, z nichž řada z nich je pochybných, zaniká jedno velké riziko z nich vyplývající. Neustále rostoucí hladina hluku, prachu, škodlivin i světelného smogu bude dále zhoršovat situaci Prahy 6 při převládajícím severozápadním proudění. Stavební aktivity v této oblasti by potřebovaly celkové posouzení vlivu na životní prostředí a ne jako jednotlivé stavby.

27. 3. 2018, 21:51
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-4b-3

Cyklotrasy, cyklostezky - Ruzyně-Řepy, Ruzyně-Hostivice, okolo letiště

Michal Mošnička:

V této oblasti stále chybí pěší a cyklistické propojení Ruzyně-Řepy od nádrže Jiviny, přes ulici Na Hůrce nebo Karlovarská a propojení s cyklostezkou z Řep do Hostivic.
Dále chybí řešení, dokončení a úpravy možných cyklotras okolo celého letiště, tím by bylo zajištěno propojení Prahy 6 a Středočeského kraje. Letiště je v tomto prostoru obrovskou bariérou. Cyklisté jsou nuceni jezdit pro frekventovaných silnicích, což zejména s dětmi je nebezpečné.

30. 3. 2018, 15:10
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-4b-4

Petr Toman:

Naprostý souhlas.

31. 3. 2018, 22:17
Důležitost: Doplňující
Číslo komentáře: L-517-4b-4-0
 
 

Tramvaj ne

Tomáš Prouza:

K návrhu tramvaje na Dědinu není žádný rozumný argument. Nahrazuje pouze linku BUS 225 - a to jen částečně - z Dědiny na Veleslavín. Co druhá část trasy? Co ostatní směry? Ty musí zůstat. Tram nemá smysl ani pro Novou Ruzyni. Docházka je příliš dlouhá - lépe poslouží železnice nebo linka BUS. Proč ničit kvalitu lokality hlukem, otřesy a nebezpečností tram? Pro OC Šestka? Jestli proto, tak veďte logicky tramvaj dále po Evropské. Je to blíž a neuškodí. Tram je nesmyslným utrácením a zhoršením stávajícího stavu. NE!

31. 3. 2018, 20:18
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-4b-5

Věra Jilemnická:

Pro občany tramvaj na Dlouhou Míli vůbec nic neřeší, pouze připravuje půdu do budoucna pro developery, aby měli z městských peněz zajištěnou dostupnost na xpatrové novostavby v okolí. Když už, tak tramvaj po Evropské s ukončením u OC Šestka.

15. 5. 2018, 22:07
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-4b-6

4c. Máte jakékoliv připomínky k technické infrastruktuře? Např. nakládání s dešťovými vodami, vedení sítí atp. (hlavních komentářů: 1)

Tomáš Adámek:

Nedokážu se svou (ne)odborností posoudit.

25. 5. 2018, 10:15
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-4c-0

4d. Máte připomínky k vymezeným plochám veřejné vybavenosti? Je stávající vybavenost vyznačena správně? Souhlasíte s návrhem pro vybavenost? Máte k vybavenosti jakékoliv připomínky, nebo poznámky? (hlavních komentářů: 1)

Vymezení občanské vybavenosti

Tomáš Adámek:

Ohrazený prostor školy by pravděpodobně měl být označen jinak než bíle - plocha k výstavbě. Jedná se přece o školu a jí příslušné hřiště. pro mně je bílá barva matoucí.

25. 5. 2018, 10:14
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-4d-0

4e. Máte připomínky k vymezeným veřejně prospěšným plochám a opatřením? (hlavních komentářů: 1)

Tomáš Adámek:

viz 4d

25. 5. 2018, 10:16
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-4e-0

7. Metropolitní plán - Obecné problémy
7a. Máte jakékoliv další připomínky k čitelnosti, pochopitelnosti, využitelnosti, zpracování nebo úplnosti předloženého metropolitního plánu? (hlavních komentářů: 2)

Matoucí vymezení výšky budov

Tomáš Adámek:

Dělení výstavby v kategorii 12 až 21 pater je matoucí. Možnost výstavby až 21 poschoďových domů v místě, kde je nyní poschodí 13 je hloupost. Žádáme o změnu klasifikace tak, aby počet pater vyjadřoval skutečnost. Poukaz na skutečnost, že se jedná o stabilizovanou lokalitu je nedostatečný. Plán se tvoří na velmi dlouhou dobu dopředu. Výška budov je jedna z prvních otázek, které v souvislosti s novou výstavbou padne. Měla by jí tedy být věnována patřičná pozornost.

22. 3. 2018, 13:53
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: L-517-7a-0

Tomáš Adámek:

Plán má zbytečné rezervy ve svých schopnostech být pochopen běžným občanem. Například klasifikace výšek budov je matoucí.(viz komentář) Návrhy využití území ne vždy odpovídají skutečnosti nebo stávajícím legislativním omezením, čemuž nerozumím. Kombinace obojího tak dává prostor ke zbytečným negativním spekulacím o záměru vůbec MP zavádět.

5. 4. 2018, 17:10
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-7a-SUM-0

Věra Jilemnická:

Naprosto souhlasím.

15. 5. 2018, 22:24
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: 517-7a-SUM-0-0
 
 

5. Stávající územní plán
5a. Podívejte se, jak územní plán splňuje vaše očekávání a představy o využití území. Víte o nějakém místě ve vaší lokalitě, kde stávající územní plán má nevhodně vymezenou funkční plochu nebo špatně stanovenou míru využití území? Je ve vymezeném území problémové místo, které podle vás územní plán neřeší? (hlavních komentářů: 2)

Index využití lokality

Tomáš Adámek:

Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav (0,73) ve stabilizované lokalitě! Nárůst indexu je zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/517/2246 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v rastrech s 21NP (správně by max. výšky měli být 12NP místo 21NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,73.

25. 5. 2018, 10:17
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-5a-0

Index využití lokality

Tomáš Adámek:

Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav (0,73) ve stabilizované lokalitě! Nárůst indexu je zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/517/2246 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v rastrech s 21NP (správně by max. výšky měli být 12NP místo 21NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,73.

25. 5. 2018, 10:18
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-5a-SUM-0

6. Porovnání stávajícího územního plánu a metropolitního plánu
6a. Máte jakékoliv připomínky nebo poznámky k rozdílům mezi stávajícím územním plánem a metropolitním plánem, a to včetně popisu ploch, vymezení infrastruktury a ochranných pásem? (hlavních komentářů: 4)

Zastavění pásu zeleně u ulice Evropská

Nikos Štěpánek:

Musím nesouhlasit s plánovanou výstavbou v úzkém pruhu podél Evropské ulice na severním okraji území 517 / Sídliště na Dědině, které by metropolitní plán ve stávající podobě umožnil.

Argumenty pro zastavění tohoto území hovořily o "dotvoření uliční čáry" a nedokončenosti hlavní ulice směřující do centra. Žádné domy na této straně ulice však nejsou a budovy na druhé straně ulice jsou v těchto místech za protihlukovou stěnou. Skutečně musí řidiče při cestě do města ihned přivítat sevření výškových budov? Je problém, aby na samém okraji Prahy byl na jedné straně ulice výhled do přírodní rezervace?

Pás, kde by měly budovy vyrůst, je velmi úzký. Napojení na značně vytíženou Evropskou ulici by bylo problematické. V těchto místech se z Evropské ulice stává prakticky dálniční přivaděč a zároveň slouží jako rychlá spojka na letiště. Jakékoliv výjezdy z garáží, nové přechody apod. by značně zkomplikovaly dopravu. Zřejmě by bylo nutné vystavět i nové protihlukové stěny, protože mám silné pochybnosti, že by chtěli noví obyvatelé poslouchat čtyřproudou silnici.

Z hlediska estetiky by došlo k naprostému zakrytí výhledu na Divokou Šárku. Při současném pohledu "od lesa" není zástavba nízkých panelových domů v ulici Navigátorů a protihluková stěna prakticky vidět. Budovy, které by zde vyrostly, pokud by byl plán schválen v této podobě, by však stály přímo na horizontu.

Pás, který metropolitní plán v této podobě umožňuje zastavět, je v současné době využíván místními jako rychlá cesta do Divoké Šárky (po polní cestě se dá pohodlně dojít až k lesu). Nová zástavba by to znemožnila. Dle mého názoru byl tento pruh zeleně vybrán k zastavění "od stolu", bez patřičné znalosti lokality a života obyvatel v ní. Nová zástavba v těchto místech by zcela narušila ráz oblasti. Navíc se nedá vyloučit, že by v budoucnu nedošlo k dalším změnám plánu a zástavba by se nerozšířila ještě blíže k Divoké Šárce, například do oblasti, kde jsou dnes pole. Dal by se použít argument, že zde již stojí budovy u silnice, na které by zástavba pouze navázala.

31. 1. 2018, 18:06
Důležitost: Zásadní
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-6a-1

návaznost na stávající regulativ

Tomáš Adámek:

Metropolitní plán, alespoň v definici rozvojové oblasti v ulici Drnovská a Evropská nebere ohled na stávající územní plán. Nechápu proč. Nerozumím důvodům, proč není stávající předpis rozvoje města nijak zohledněn.

22. 3. 2018, 14:56
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: L-517-6a-2

Tomáš Adámek:

vše již bylo řečeno v bodu 2b. Stávající územní plán, nebyl do Metropolitního plánu včleněn, čemuž nerozumím.

22. 3. 2018, 14:57
Důležitost: Zásadní
Uživatel je účastník
Uživatel je obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-6a-SUM-0

Věra Jilemnická:

Pás zeleně za Evropskou u Divoké Šárky, tj. Pochu 411/517/2246 a 411/124/2281 převést z kategorie obytná do kategorie park.

15. 5. 2018, 22:22
Důležitost: Důležité
Uživatel je účastník
Číslo komentáře: L-517-6a-4